In deze opleiding richten we ons op het uitvoeren van taxaties in het kader van de wet WOZ. Deze driedaagse opleiding wordt u persoonlijk of in een kleine groep aangeboden en kenmerkt zich door een hoge mate van interactiviteit tussen de docent en de cursisten. Daarnaast heeft de docent ruime praktijkervaring opgedaan bij diverse gemeenten, waardoor veelvuldig met concrete voorbeelden gewerkt wordt en opgedane ervaringen uitvoerig besproken worden.

Het programma ziet er als volgt uit:

Dag 1

Dag 2

Dag 3

De opleiding kan worden afgesloten met een toets. Bij het met goed gevolg afleggen van deze toets ontvangt u een WOZ-certificaat.