Deze 2-daagse verdieping op de Algemene BAG-opleiding is uitermate geschikt voor BAG-beheerders en afnemers, WOZ-functionarissen, coördinatoren van afnemende afdelingen en leveranciers, bron-leveranciers met betrekking tot administratieve / geo-informatie en applicatiebeheerders en ICT-adviseurs. 

Tijdens deze opleiding wordt de samenhang tussen de BAG en de overige Basisregistraties verder uitgediept. Hierbij worden de volgende onderwerpen behandeld:

Bij afronding van deze module ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.