De algemene BAG-opleiding is gericht op het verkrijgen van inzicht en praktisch toepasbare kennis in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Deze opleiding is uitermate geschikt voor onder andere startende BAG- medewerkers of medewerkers van interne of externe afnemers van BAG-gegevens. De opleiding kenmerkt zich door een hoge mate van interactiviteit tussen docenten en deelnemers. Daarnaast hebben de docenten ruime praktijkervaring opgedaan bij diverse gemeenten, waardoor veelvuldig met concrete voorbeelden gewerkt wordt en opgedane ervaringen uitvoerig besproken worden.

Tijdens deze opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

Wij kunnen deze opleiding in 2 varianten aanbieden:

Optie 1:
Een 1-daagse opleiding waarbij bovengenoemde onderwerpen in vogelvlucht behandeld worden. Aansluitend ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Optie 2:
Een 2-daagse opleiding waarbij alle hierboven genoemde onderwerpen uitvoerig behandeld worden. Aansluitend wordt de 2e dag afgesloten met een toets. Bij het met goed gevolg afleggen van deze toets ontvangt de deelnemer een BAG-certificaat.