De algemene BAG-opleiding is gericht op het verkrijgen van inzicht in en het opdoen van praktisch toepasbare kennis en is uitermate geschikt voor onder andere startende BAG- medewerkers. De opleiding kenmerkt zich door een hoge mate van interactiviteit tussen docenten en deelnemers. Daarnaast hebben de docenten ruime praktijkervaring opgedaan bij diverse gemeenten, waardoor veelvuldig met concrete voorbeelden gewerkt wordt en opgedane ervaringen uitvoerig besproken worden.

Tijdens deze opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

Wij kunnen deze opleiding in 2 varianten aanbieden:

Optie 1:
Een 1-daagse opleiding waarbij bovengenoemde onderwerpen behandeld worden en aansluitend ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname.

Optie 2:
Een 2-daagse opleiding waarbij net als bij de 1-daagse opleiding alle onderwerpen zoals hierboven aangegeven behandeld worden en aansluitend wordt de 2e dag afgesloten met een toets. Bij het met goed gevolg afleggen van deze toets ontvangt de deelnemer een BAG-certificaat. Op deze wijze wordt een zekere mate van kwaliteit gewaarborgd van de betreffende opleiding.

Ook is het vermeldenswaardig dat deze Algemene BAG-opleiding ook verzorgd kan worden voor andere gemeentelijke afdelingen die weliswaar geen BAG-werkzaamheden uitvoeren, maar wel bijvoorbeeld afnemers worden van de BAG, of bronleveranciers zijn/worden van de BAG. Door het verzorgen van deze opleiding wordt een stuk draagvlak gecreëerd en vindt bewustwording plaats van de gevolgen van de invoering van de BAG (wijzigingen werkprocessen, mogelijk extra werk etc..).