Jurist Algemene Zaken – parttime – Noord-Limburg

Introductie

Voor een gemeentelijke organisatie is Bobeldijck Projects op zoek naar een jurist Algemene Zaken. Het betreft een parttime invulling over de periode 1 april tot en met 31 december 2015 voor totaal circa 550 uur.

Functie

Wat wordt er van u verwacht? U toetst aan relevante kaders de bij of krachtens wet – en regelgeving opgelegde plichten en/of maatregelen dan wel de binnen de organisatie afgesproken voorschriften en procedures alsmede het gevoerde algemene beleid. U signaleert afwijkingen en overtredingen binnen de organisatie en verricht onderzoek hiertoe en analyseert deze. U adviseert over te nemen vervolgstappen of -maatregelen en voert overleg om tot oplossingen te komen. U organiseert de benodigde interne actoren. U implementeert voorschriften en procedures. U stelt rapporten en adviezen op en genereert draagvlak voor de te nemen beslissing. U stimuleert actieve naleving van de wet- en regelgeving, voorschriften en procedures. U verricht overige werkzaamheden passend binnen de doelstellingen van de organisatie.

In deze fucntie levert een direct bijdrage aan de juridische control van de ambtelijke organisatie, waaronder het verrichten van onderzoek en (legal) audit, de ontwikkeling van modellen en standaarden, het uitvoeren van risico inventarisaties en het maken van en adviseren over rapportages. Tevens bent u belast met de vertegenwoordiging van de gemeente in rechte en bent u mede belast met het verstrekken van juridische adviezen aan de bestuurlijke en ambtelijke organisatie op een specifiek en afgebakend terrein.

Functie eisen

– U bent in bezit van een afgeronde HBO-opleiding en heeft aanvullende kennis en ervaring op het vakgebied;
– U heeft kennis van relevante, gemeentelijke wet – en regelgeving en procedures;
– U bent vaardig in het opstellen van nota’s en adviezen;
– U heeft ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van de organisatie.

Inlichtingen

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Arjan Moens op 06-41274412 of per e-mail op: awjmoens@bobeldijck.nl.

Sollicitatie

Interesse? Solliciteer direct.

U kunt reageren tot 17 maart 9:00 uur.

Solliciteren
Solliciteer met LinkedIN