Over Bobeldijck

Dé intermediair tussen opdrachtgever en professional

De visie van Bobeldijck is eenvoudig: dé intermediair tussen opdrachtgever en professional zijn. Deze visie formuleert de twee kerndoelen van Bobeldijck. Enerzijds het leveren van uitstekende dienstverlening, anderzijds het bieden van uitdagend werk gecombineerd met de mogelijkheid tot optimale zelfontplooiing.

Bobeldijck werkt uitsluitend met goede mensen, waardoor wij de allerbeste kwaliteit kunnen garanderen. Naast dit kwaliteitsdoel, hechten wij ook veel waarde aan snelheid en flexibiliteit. Snelheid in het voorstellen van de juiste kandidaten en in de communicatie met de opdrachtgever. Flexibiliteit door het meedenken aan oplossingen en het bieden van goede alternatieven. Door deze kerndoelen te combineren bereiken wij wat wij nastreven: uitstekende dienstverlening.

In onze visie spelen ook de professionals van Bobeldijck een belangrijke rol. De kwaliteit van de dienstverlening wordt immers (mede) bepaald door de kwaliteiten van de mensen die het werk verrichten. Daarom werken wij uitsluitend met uiterst capabele en leergierige mensen. Mensen die graag het optimale uit zichzelf willen halen. Wij hechten enorm veel waarde aan zulke mensen en doen er dan ook alles aan om deze mensen hierin te begeleiden. Onder andere door het bieden van ruime trainingsmogelijkheden, zowel op vakinhoudelijk als persoonlijk vlak.

Wij zijn ervan overtuigd, dat met deze instelling de perfecte match tussen opdrachtgever en professional gerealiseerd wordt.