Outsourcing

Vanuit haar dienstverleningscentrum bieden wij u de mogelijkheid uw belasting- en WOZ taken volledig uit te besteden aan Bobeldijck.

De voordelen van uitbesteding voor uw organisatie zijn aanzienlijk:

– Waarborging van continuïteit
Ons team van vakspecialisten garandeert de continuïteit van uw afdeling. Uitvoering geschiedt vanuit ons dienstverleningscentrum, waarop u middels een Raad van Toezicht controle houdt

– Vergroting van uw belastingcapaciteit
Door permanente en intensieve bestandsoptimalisatie vergroten wij uw belastinginkomsten

– Uitvoering van alle werkzaamheden van de afdeling
Naast reguliere werkzaamheden ook bezwaar/beroep en controles lokale heffingen

– Snelle en volledige oplegging van aanslagen
Door snelle en volledige aanslagoplegging minder telefoonverkeer en hogere rente-inkomsten

– Structurele besparing op uitvoeringskosten
Besparing op uw huidige uitvoeringskosten tot 50% is mogelijk

– Totaaloplossing
Ook uw huidige medewerkers kunnen onderdeel worden van de uitbesteding

Bobeldijck voert onder meer voor de gemeente Noord-Beveland alle belastingtaken uit.

Meer weten?
Overweegt u momenteel een intergemeentelijke samenwerking? Of bent u op zoek naar bezuinigingen, waarbij uw dienstverlening zelfs kan verbeteren? Neem contact op met Bobeldijck!

Contactpersoon Outsourcing
A.W.J. (Arjan) Moens
010-202 34 34 of mobiel 06-41 27 44 12
e-mail: awjmoens@bobeldijck.nl

of

J.J.M. (John) van Boxtel
010-202 34 34 of mobiel 06-24 36 69 27
e-mail: boxtel@bobeldijck.nl