WOZ-opleiding II: module Taxeren

Deze opleiding is een driedaagse persoonlijke training, zodat u de volledige aandacht krijgt van uw docent. De opleiding kenmerkt zich door een hoge mate van interactiviteit tussen de docent en de cursist. Daarnaast heeft de docent ruime praktijkervaring opgedaan bij diverse gemeenten, waardoor veelvuldig met concrete voorbeelden gewerkt wordt en opgedane ervaringen uitvoerig besproken worden.

Het programma ziet er als volgt uit:

Dag 1

 • De Wet WOZ in hoofdlijnen;
 • Roerend en Onroerende zaken;
 • Objectafbakening;
 • Oefenopgaven objectafbakening;
 • Oefenen hoe efficiĆ«nt je de Belasting Wettenbundel kan gebruiken;
 • Oefenen hoe efficiĆ«nt je de Waarderingsinstructie kan gebruiken.

Dag 2

 • Inleveren gemaakte examenopgaven en bespreken;
 • Objectidentificatie en inventarisatie;
 • Permanente Marktanalyse woningen en niet woningen;
 • WOZ waarderingsproces;
 • Waardebepaling;
 • Oefenopgaven waardebepaling.

Dag 3

 • Inleveren gemaakte examenopgaven en bespreken;
 • Waardebepaling;
 • Waardevaststelling;
 • Afsluitend met een toets (optie).

De opleiding kan worden afgesloten met een toets. Bij het met goed gevolg afleggen van deze toets ontvangt u een WOZ-certificaat. Op deze wijze wordt een zekere mate van kwaliteit gewaarborgd van de betreffende opleiding.